Deze site gebruikt cookies zodat wij u kunnen voorzien van de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te blijven maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over de cookies die we gebruiken. Akkoord!    Weigeren

Privacy Statement

Privacystatement van Hermes regionaal business netwerk

Op deze pagina treft u het privacystatement aan van Hermes regionaal business netwerk, hierna te noemen ‘Hermes’. Dit privacystatement verschaft informatie over de gegevens die Hermes in het kader van de verwezenlijking van haar doelstelling verwerkt van o.a. haar leden en gebruikers van de website Hermesnetwerk.nl.
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om dit privacystatement regelmatig te raadplegen. Dit privacystatement is opgesteld op 14 januari 2021.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

 • Wanneer u lid wordt van Hermes worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt. Hermes is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat Hermes verantwoordelijk is voor wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan en hechten eraan transparant te zijn richting onze leden. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. Zo snapt u precies hoe wij te werk gaan.
 • U kunt op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid. Onze contactgegevens zijn:

Hermes regionaal business netwerk
Secretariaat: Jessica Werkhoven
Postbus 2453
5202 CL 's-Hertogenbosch
info@hermesnetwerk.nl 

Welke gegevens worden van mij verzameld en waarom?

 • Wanneer u lid wilt zijn van Hermes hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze doelstellingen in de meest ruime zin van het woord. Meer specifiek verzamelen wij gegevens van de onderneming van de leden en hun vertegenwoordigers, zoals adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen etc. Tevens kunt u voor uw persoonlijke webpagina zelf een aantal gegevens invullen. Deze pagina is alleen toegankelijk voor andere Hermesleden, nadat zij ingelogd zijn. 
 • Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de verwezenlijking van de doelstelling van Hemes en daartoe u onder meer uit te nodigen voor bijeenkomsten, uw aan- of afmelding daarvoor te verwerken, u te informeren over voor u en uw onderneming relevante ontwikkelingen in de meest ruime zin van het woord, u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij leden en tot slot het in rekening brengen van de contributie en/of andere kosten.

Wat is de juridische grondslag voor het gebruik van mijn gegevens?

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het lidmaatschap van u bij Hermes.
 • Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij het lidmaatschap wordt aangegaan, en om invulling te geven aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Hermes.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hermes.
 • Wij willen graag optimaal invulling geven aan de doelstellingen van Hermes. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking. Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacystatement genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten.

Welke rechten heb ik ten aanzien van de gegevensverwerking?

Onder de AVG heeft u als betrokkene van de gegevensverwerking verschillende rechten. Dit zijn onder meer:

 • Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens 
  U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Hermes over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@hermesnetwerk.nl Ter controle van uw identiteit kan Hermes u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Hermes verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hermes, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

's-Hertogenbosch, 14 januari 2021