In contact komen met Hermes

Wilt u lid worden van Hermes?
Lees de lidmaatschapsvoorwaarden en meld u (online) aan.

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Hermes kunst- en cultuurfonds?
Lees de voorwaarden en vraag een bijdrage aan.

Voor overige contactwensen stel uw vraag hieronder en verzend de contactvraag.

Hermes regionaal business netwerk
Secretariaat: Jessica Werkhoven
Postbus 2453
5202 CL 's-Hertogenbosch
info@hermesnetwerk.nl