Hermes verwelkomt graag nieuwe leden!

Enthousiasme, niveau, expertise, collegialiteit, elkaar ondersteunen en helpen zijn zeer gewaardeerde eigenschappen binnen het netwerk. We verwachten dat u niet alleen wilt 'halen' maar ook daadwerkelijk 'iets komt brengen'. Uw motivatie is daarom een belangrijk beoordelingscriterium: wat voegt u toe aan het netwerk én wat verwacht u van het lidmaatschap?

Daarnaast geldt:

 • Het aspirant-lid heeft een directiefunctie
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden
 • De organisatie bestaat minimaal 5 jaar en heeft minimaal 5 vaste medewerkers in dienst
 • Er is een binding met de regio 's-Hertogenbosch

Eerst sfeer proeven? 

We kunnen ons voorstellen dat u graag eerst de Hermessfeer proeft voordat u zich aanmeldt. Daarom is het mogelijk om een van de lunches te bezoeken als introducé van een Hermeslid. Kent u geen lid, maar voldoet u wel aan de aannamecriteria neem dan contact op met het secretariaat.  

Maar meteen aanmelden kan natuurlijk ook

Check of u voldoet aan de voorwaarden tot lidmaatschap. Vul daarna het aanmeldingsformulier in. Elke aanvraag tot lidmaatschap wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. U verneemt na de vergadering een reactie. 


Petra Domevscek

Holla Advocaten: “Elkaar écht leren kennen. Met elkaar in gesprek gaan over de dingen die je bezighouden, zakelijk en privé. Verbinding is waar Hermes voor mij voor staat.”

Sjef v.d. Schoot

Studio Zjev Design: "Als lid van het eerste uur is Hermes voor mij een warm bad. Het is netwerken zonder te netwerken. Een club die echt ergens voor staat. 

Cor van Gerven

Koning Willem I College: "Een belangrijk netwerk met aantrekkelijke bijeenkomsten en grote solidariteit van de leden. Met effectieve lunches en aangename culturele, sportieve en leerzame activiteiten"Lid worden?

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens
Lidmaatschapsvoorwaarden

Wie komt in aanmerking?


Na aanmelding, waarbij een aspirant lid haar organisatie gegevens en motivatie kenbaar gemaakt heeft, wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering de aanmelding besproken en al dan niet tot definitief lidmaatschap besloten. Het bestuur hanteert daarbij diverse criteria zoals hieronder beschreven en behoudt zich het recht voor om van deze criteria af te wijken.  

 • De motivatie voor lidmaatschap is een belangrijk criterium bij aanname: nadrukkelijk bieden Hermesleden persoonlijk en qua organisatie een toegevoegde waarde voor andere leden in het netwerk.
 • Het lidmaatschap is voorbehouden aan directieleden, directeur/eigenaren, grootaandeelhouders, vennoten van bedrijven en instellingen die meer dan 5 jaar bestaan en minimaal 5 medewerkers in dienst hebben. Per organisatie kunnen maximaal 2 mensen lid worden.
 • Freelancers, éénpitters komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor lidmaatschap.
 • Het bestuur kan uitzonderingen op bovenstaande criteria toestaan.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te weigeren.
 • Het lid heeft een binding met (de regio) 's-Hertogenbosch. De organisatie is er gevestigd en/of het lid woont er.

Duur en contributie

 

 • Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap gaat in na betaling van de verschuldigde contributie.
 • Betaling van de contributie zal geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de contributie voor 1 mei van het lopende jaar niet ontvangen is, zal een lid geroyeerd worden met verplichting tot betaling.
 • Bij wijziging van functie, persoonlijke omstandigheden en/of het verlaten van de organisatie wordt het lidmaatschap opnieuw beoordeeld. 
 • Bij bijzondere evenementen kan een eigen bijdrage van het Hermes-lid worden gevraagd.
 • De jaarcontributie bedraagt in 2020 € 1.045,- (ex. BTW), een eventueel tweede lidmaatschap binnen een zelfde organisatie kost € 795,-. Bij lid worden in de loop van het jaar wordt per kwartaal de contributie naar rato verminderd.
 • Het lidmaatschap wordt elk jaar zonder tegenbericht verlengd.
 • Schriftelijke opzegging dient te geschieden uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap van Hermes is persoonlijk en zonder overleg met het bestuur van Hermes niet overdraagbaar aan een collega in de organisatie.

Uitloopregeling & faillissement

 

 • Bij het verlaten van de organisatie kan men nog een half jaar lid blijven (uitloopregeling). De nieuwe werksituatie zal vervolgens doorslaggevend zijn of men opnieuw lid kan worden.
 • Bij faillissement van jouw organisatie is het mogelijk om het Hermes-lidmaatschap te continueren voor een periode van 2 jaar, immers ook in deze situatie kan het netwerk van grote betekenis zijn. Na deze 2 jaar wordt de individuele situatie opnieuw door het Hermes bestuur beoordeeld: de dan gerealiseerde werksituatie zal doorslaggevend zijn of men lid kan blijven.
 • Het is mogelijk om als eigenaar/DGA na verkoop van aandelen, c.q. het verlaten van de organisatie, het lidmaatschap van Hermes voor een jaar te continueren, mits de Hermescontributie betaald wordt. Dit lidmaatschap wordt aangemerkt als een overgangslidmaatschap. Indien het lid na beëindiging van dit overgangslidmaatschap in een nieuwe organisatie een functie vervuld conform de lidmaatschapsvoorwaarden (zoals hiervoor benoemd) kan het lidmaatschap worden verlengd.

Door aanvraag van het lidmaatschap:

 

 • Gaat u akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden.
 • Geeft u toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres ten behoeve van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de Hermesevenementen.
 • Uw persoonlijke gegevens worden NIET ter beschikking van derden gesteld. Uw lidmaatschap wordt wél gepubliceerd op deze website: de openbare gegevens zijn dan uw naam, de naam van uw organisatie en evt. de website van uw organisatie. Leden van Hermes hebben na het inloggen toegang tot meer informatie.