Hermes bevordert mede het culturele klimaat in
's-Hertogenbosch


Hermes draagt Kunst & Cultuur een warm hart toe. Zo is Hermes 'vriend van de Verkadefabriek' vanaf het eerste uur. Kunnen culturele initiatieven (uit de regio 's-Hertogenbosch) een beroep doen op het Hermes kunst & cultuur fonds en worden er tal van evenementen georganiseerd met een cultureel karakter. 

In dialoog

Stichting Puckworks organiseert in Museum Slager de expositie 'In dialoog' van 4 februari t/m 15 april 2018: een overzichtstentoonstelling van Bossche beeldend kunstenaar Monique Broekman.

Jubileum Jeroen Bosch Koor

De uitvoering van een speciaal gecomponeerde compositie ter ere van het 50-jarig jubileum van het Jeroen Bosch Koor op 7 en 28 oktober 2018 in de Grote Kerk.

Heeft u een project/ initiatief dat in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Hermes kunst & cultuurfonds?
Vraag dan nu aan!Aanvragen Lees hier de voorwaarden


Gehonoreerde Kunst & Cultuur projecten 2018

 

 

 • Het concert Matthaus Passion in de Grote Kerk van Stichting USKO.
 • Creatieve zondagen in het kader van Sint/Kerst door Kunstencentrum NoorderKunstLicht in november 2018.
 • De operaproductie Cavalleria Rusticana van de Vereniging Bossche Opera.
 • het Grote Bossche Tekenfestal "Hang de vuile was buiten" van Stichting STEC in november 2018.
 • De expositie van L'origine du monde in cultureel centrum 't Spectrum vanaf 8 september 2018.
 • De ontwerpwedstrijd voor Jong Talent van Cor Unum, uitslag in februari 2019.
 • De Jubileumexpositie van de Amatuer Fotografen Club 68 in het Kruithuis vanaf medio november 2018.
 • De overzichttentoonstelling van Jan de Bie in W2.
 • Het door Harmonie Odio georganiseerde MidzomerMuziekSpektakel eind juni 2018.
 • De expositie Woordig en de Jeugdgrafiekprijs, georganiseerd door het Grafisch Atelier.
 • De Taptoe Nuland op 15 september 2018 georganiseerd door Harmonie Union.
 • De motageweek Swing van Daniël van Duijvenbooden eind mei 2018.
 • Een film masterclass Nieuwe Filmers door Stichting Solos in juli 2018.
 • Een Herfst Jam in Jongerencentrum De Poort op 18 november 2018 georganiseerd door Music'scool.
 • Het project 'Body language in Urban Space' dat georganiseerd wordt door de Stg. Openbare Bibliotheek begin juni 2018.
Aanvraagformulier subsidie kunst & cultuurfonds
Nee Ja
Ik heb de voorwaarden gelezen en verklaar mij hiermee akkoord

Voorwaarden Kunst- & Cultuur subsidie

Doelstelling


Het bevorderen van het culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst- of cultureel gebied. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan het (beter) organiseren en realiseren van het project. 

Voor wie?


Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de regio Den Bosch, hoofdzakelijk of geheel bestaande uit vrijwilligers. Er moet wel een organisatie zijn, individuele personen vallen buiten de doelgroep. 

Waarvoor is de subsidie bestemd?


De subsidie is bestemd voor het realiseren van een kleinschalig kunst- of cultureel project of manifestatie, dus niet voor de reguliere exploitatie. Doorgaans is de begroting niet hoger dan € 25.000. De bijdrage is éénmalig, daarom geen regelmatig terugkerende bijdrage aan dezelfde organisatie of hetzelfde project.
Denk aan een presentatie, uitvoering, tentoonstelling, demonstratie, culturele bijeenkomst enzovoort in de openbare ruimte. Alle disciplines zijn mogelijk: debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

 

 

Hoe vraag je de subsidie aan?


Aanvragen geven een beschrijving van het project, een begroting en een motivering wat de bijdrage is aan het Bossche culturele klimaat. Eventuele netwerkmogelijkheden voor Hermes(-leden) worden op prijs gesteld. Aanvragen voor het kunst-en cultuurfonds worden een keer per kwartaal in behandeling genomen. Tevens dient de aanvraag minimaal drie maanden voor de uitvoeringsdatum te worden ingediend. 

Uiterste datum waarop de aanvraag binnen moet zijn:  
1 september 
1 december
1 maart
1 juni 
Indien de aanvraag tijdig is ingediend kan binnen 4 weken een bericht worden verwacht.

Voorwaarden


Vermelding van de bijdrage van Hermes door plaatsing van het logo op de publiciteitsuitingen. Een verslag van het evenement met foto’s en publiciteitsuitingen, alsmede het recht voor Hermes om deze te gebruiken voor een publicatie. 

Wie bepaalt de honorering?


De kunst en cultuurcommissie van Hermes beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het bestuur. Het Hermes bestuur neemt het formele besluit. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.