Hermes bevordert mede het culturele klimaat in
's-Hertogenbosch


Hermes draagt Kunst & Cultuur een warm hart toe. Zo is Hermes 'vriend van de Verkadefabriek' vanaf het eerste uur. Kunnen culturele initiatieven (uit de regio 's-Hertogenbosch) een beroep doen op het Hermes kunst & cultuur fonds en worden er tal van evenementen georganiseerd met een cultureel karakter. 

In dialoog

Stichting Puckworks organiseert in Museum Slager de expositie 'In dialoog' van 4 februari t/m 15 april 2018: een overzichtstentoonstelling van Bossche beeldend kunstenaar Monique Broekman.

Jubileum Jeroen Bosch Koor

De uitvoering van een speciaal gecomponeerde compositie ter ere van het 50-jarig jubileum van het Jeroen Bosch Koor op 7 en 28 oktober 2018 in de Grote Kerk.

Heeft u een project/ initiatief dat in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Hermes kunst & cultuurfonds?
Vraag dan nu aan!Aanvragen Lees hier de voorwaarden


Gehonoreerde Kunst & Cultuur projecten 2017/2018

 

 

 • Het project 'Body language in Urban Space' dat georganiseerd wordt door de Stg. Openbare Bibliotheek begin juni 2018.
 • Een laagdrempelige Kunstbingo bij Van Aken/Werkwarenhuis op 13 april 2018
 • De uitvoering van het oratium van componist Handel door het Vocaal Ensemble 's-Hertogenbosch op 14 april 2018.
 • Duke Ellingtons 'Sacred Concert' dat uitgevoerd wordt door het Brabants Jazzorkest, Capella Brabant en Deborah Carter, o.a. op 22 februari in het Theater aan de Parade.
 • Het programmaboekje voor de Stichting Pro Podium, die het Magnifica van Bach en het Requiem van Haydn uitvoert in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch.
 • Het Candlelight Kerstconcert van de
  Harmonie Union uit Nuland op
  16 december 2017.
 • OP 2 december 2017 boden stichting
  Dukebox en BIEB woordkunstenaars een podium
  in het project 'woordlustig'.
 • Het Koor 's-Hertogenbosch voert Lux Aeterna uit op 19 en 26 november in de Willem Twee concertzaal.
 • Diverse projecten in de Kunstnacht XL op 30 september 2017:
  - Het project 'The Dark Room'
  - De start van 'The  Big Draw 2017'
  - De performance 'SILHOUETTE'
  - Het Nieuwe Filmers Filmfestival
  - Het project 'Skybox en Interventie'
  - Het project 'Een druiluik'
  - Het project "VHD danst'
  - Het project 'CHAIR_JUMP-CHUTE'
  - Het project "The Monochrome"
  - Het project "Vreemd Licht"
 • Young professionals worden begeleid en voorbereid voor het "Nieuwe Filmers Film Festival", dat plaats vindt op 8 september 2017 in de Verkadefabriek.
 • Miek van Dongen met het project Afwezige Aanwezigheid in de Grote Kerk vanaf 19 september 2017.
 • De Movienight Vinkel die op 1 juli 2017 plaats vindt.  De harmonie speelt samen met het projectkoor ProKo een veelzijdig programma met videobeelden.
 • Van 30 juni t/m 2 juli 2017 in de binnenstad: Het Geluksweekend.
 • Stg Studio Gebroed voert het project  IkBenBosch uit. Hierin worden gewone Bosschenaren gefotografeerd en geinterviewd.
 • Stg. Brugwachtershuisjes organiseert van maart t/m september 2017 een cultureel programma in 3 leegstaande brugwachtershuisjes langs de Zuidwillemsvaart.
 • Op 4 mei wordt het requiem Rheinberger uitgevoerd door de stichting Herdenkingsconcert 's-Hertogenbosch in het Jheronimus Bosch Art Center.
 • De start van de samenwerking tussen stichting KuBra en stichting STOK: 'culturele samenwerking & verbindingen'.
 • USKO voert op 8 januari 2017 de Johannes Passion van Bach uit in de Grote Kerk. 
Aanvraagformulier subsidie kunst & cultuurfonds
Nee Ja
Ik heb de voorwaarden gelezen en verklaar mij hiermee akkoord

Voorwaarden Kunst- & Cultuur subsidie

Doelstelling


Het bevorderen van het culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst- of cultureel gebied. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan het (beter) organiseren en realiseren van het project. 

Voor wie?


Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de regio Den Bosch, hoofdzakelijk of geheel bestaande uit vrijwilligers. Er moet wel een organisatie zijn, individuele personen vallen buiten de doelgroep. 

Waarvoor is de subsidie bestemd?


De subsidie is bestemd voor het realiseren van een kleinschalig kunst- of cultureel project of manifestatie, dus niet voor de reguliere exploitatie. Doorgaans is de begroting niet hoger dan € 25.000. De bijdrage is éénmalig, daarom geen regelmatig terugkerende bijdrage aan dezelfde organisatie of hetzelfde project.
Denk aan een presentatie, uitvoering, tentoonstelling, demonstratie, culturele bijeenkomst enzovoort in de openbare ruimte. Alle disciplines zijn mogelijk: debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

 

 

Hoe vraag je de subsidie aan?


Aanvragen geven een beschrijving van het project, een begroting en een motivering wat de bijdrage is aan het Bossche culturele klimaat. Eventuele netwerkmogelijkheden voor Hermes(-leden) worden op prijs gesteld. Aanvragen voor het kunst-en cultuurfonds worden een keer per kwartaal in behandeling genomen. Tevens dient de aanvraag minimaal drie maanden voor de uitvoeringsdatum te worden ingediend. 

Uiterste datum waarop de aanvraag binnen moet zijn:  
1 september 
1 december
1 maart
1 juni 

Voorwaarden


Vermelding van de bijdrage van Hermes door plaatsing van het logo op de publiciteitsuitingen. Een verslag van het evenement met foto’s en publiciteitsuitingen, alsmede het recht voor Hermes om deze te gebruiken voor een publicatie. 

Wie bepaalt de honorering?


De kunst en cultuurcommissie van Hermes beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het bestuur. Het Hermes bestuur neemt het formele besluit.