Hermes bevordert mede het culturele klimaat in
's-Hertogenbosch


Hermes draagt Kunst & Cultuur een warm hart toe. Zo is Hermes 'vriend van de Verkadefabriek' vanaf het eerste uur. Kunnen culturele initiatieven (uit de regio 's-Hertogenbosch) een beroep doen op het Hermes kunst & cultuur fonds en worden er tal van evenementen georganiseerd met een cultureel karakter. 

Subsidie-aanvragen

 

In 2019 ontving het Hermes Kunst- en Cultuurfonds 37 aanvragen waarvan er 18 gehonoreerd zijn.

Er is in 2019 door Hermes € 12.000 geïnvesteerd in culturele projecten.

Kanjers in Concert

Harmonie de Oude Post organiseert het gala Kanjers in Concert op 29 juni 2019 in het Theater aan de Parade.

Heeft u een project/ initiatief dat in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Hermes kunst & cultuurfonds?
Vraag dan nu aan!Aanvragen Lees hier de voorwaarden


Gehonoreerde Kunst & Cultuur projecten 2019/2020

 

 

 • Het project 'Tussen Kunst en Kanker' van Mieke Heesbeen i.s.m. het Vicki Brownhuis, in 2021.
 • Het project WIJKwandelingen van Stg. Paleis voor Volksvlijt, vanaf augustus 2021.
 • Muzieklessen voor kinderen in project The Challenges door Drumfanfare Amantius in de zomervakantie 2020.
 • Het project Kunst in de Etalages door Stg. Kubra.
 • Radio podcasts voor aan huis gekluisterden in coronatijd door Stg. Soundtracks.
 • De Hermes Filmprijs voor Nieuwe Filmers 2020 van Stg. SOLOS.
 • De keramiek-dubbelexpositie 'Ceramic on the spot' van Artots, EKWC en Willem Twee vanaf 14 december 2019
 • Een voorstelling over dementie van Matzer, te zien vanaf januari 2021
 • De voorstelling 'Cacao de Musical' van Muziektheater Spetter, te zien op 15/16/17 juni 2020 in theater Artemis
 • De lezing Lied & Literatuur van Stg 's-Hertogenbosch Muziekstad op 24 november 2019
 • De Herfst Jam van Music'scool 's-Hertogenbosch op 3 november 2019
 • De uitvoering van eem concert met Russische koormuzik door Stg Brabant Koor op 9 november 2019
 • Het project  ZIEN! van Grafisch Atelier, BABEL en Willem II in 2019/2020
 • Het thematisch optreden van Zangkoor Derplu dat uitgevoerd wordt van 1 t/m 3 november 2019 in Dorpshuis 't Zijl in Vinkel
 • De Nieuwe Filmersweek van Stichting Solos in september 2019
 • Het concert dat Capela Brabant organiseert in september 2019.
 • Het 'tasje kunst' dat BABEL organiseert samen met andere culturele instellingen.
 • De 30e schilderdag van de Stichting Bossche Amateur Schilderdag op 2 juni 2019
 • De Drive-In Experience op het parkeerterrein van het Autotron op 25 mei 2019
 • De concerten Mozart en Maria van Sticting Brabants Kamerkoor op 25 en 26 mei 2019.
 • De voorstelling Hotel Lost van Stichting Witlof.
 • Het gala Kanjers in Concert in het Theater aan de Parade op 29 juni 2019 van Harmonie Oude Post
 • De expositie Reincarnation of Hieronymus Bosch bij Museum Slager in februari/maart 2019
 • Het concert Matthaus Passion in de Grote Kerk van Stichting USKO.
Aanvraagformulier subsidie kunst & cultuurfonds
Nee Ja
Ik heb de voorwaarden gelezen en verklaar mij hiermee akkoord

Voorwaarden Kunst- & Cultuur subsidie

Doelstelling


Het bevorderen van het culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst- of cultureel gebied. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan het (beter) organiseren en realiseren van het project. 

Voor wie?


Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de regio Den Bosch, hoofdzakelijk of geheel bestaande uit vrijwilligers. Er moet wel een organisatie zijn, individuele personen vallen buiten de doelgroep. 

Waarvoor is de subsidie bestemd?


De subsidie is bestemd voor het realiseren van een kleinschalig kunst- of cultureel project of manifestatie, dus niet voor de reguliere exploitatie. Doorgaans is de begroting niet hoger dan € 25.000. De bijdrage is éénmalig, daarom geen regelmatig terugkerende bijdrage aan dezelfde organisatie of hetzelfde project.
Denk aan een presentatie, uitvoering, tentoonstelling, demonstratie, culturele bijeenkomst enzovoort in de openbare ruimte. Alle disciplines zijn mogelijk: debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

 

 

Hoe vraag je de subsidie aan?


Aanvragen geven een beschrijving van het project, een begroting en een motivering wat de bijdrage is aan het Bossche culturele klimaat. Eventuele netwerkmogelijkheden voor Hermes(-leden) worden op prijs gesteld. Aanvragen voor het kunst-en cultuurfonds worden een keer per kwartaal in behandeling genomen. Tevens dient de aanvraag minimaal drie maanden voor de uitvoeringsdatum te worden ingediend. 

Uiterste datum waarop de aanvraag binnen moet zijn:  
1 september 
1 december
1 maart
1 juni 
Indien de aanvraag tijdig is ingediend kan binnen 4 weken een bericht worden verwacht.

Voorwaarden


Vermelding van de bijdrage van Hermes door plaatsing van het logo op de publiciteitsuitingen. Een verslag van het evenement met foto’s en publiciteitsuitingen, alsmede het recht voor Hermes om deze te gebruiken voor een publicatie. 

Wie bepaalt de honorering?


De kunst en cultuurcommissie van Hermes beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het bestuur. Het Hermes bestuur neemt het formele besluit. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.