Hermes bevordert mede het culturele klimaat in
's-Hertogenbosch


Hermes draagt Kunst & Cultuur een warm hart toe. Zo is Hermes 'vriend van de Verkadefabriek' vanaf het eerste uur. Kunnen culturele initiatieven (uit de regio 's-Hertogenbosch) een beroep doen op het Hermes kunst & cultuur fonds en worden er tal van evenementen georganiseerd met een cultureel karakter. 

Brugwachtershuisjes

Stg. Brugwachtershuisjes organiseert van maart t/m september 2017 een cultureel programma in 3 leegstaande brugwachtershuisjes langs de Zuidwillemsvaart.

Nieuwe Filmers Film Festival

Young professionals worden begeleid en voorbereid voor het "Nieuwe Filmers Film Festival", dat plaats vindt op 8 september 2017 in de Verkadefabriek.

Heeft u een project/ initiatief dat in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Hermes kunst & cultuurfonds?
Vraag dan nu aan!Aanvragen Lees hier de voorwaarden


Gehonoreerde Kunst & Cultuur projecten 2016/2017

 

 • Het Candlelight Kerstconcert van de Harmonie Union uit Nuland op 16 december 2017.
 • Diverse projecten in de Kunstnacht XL op 30 september 2017:
  - Het project 'The Dark Room'
  - De start van 'The  Big Draw 2017'
  - De performance 'SILHOUETTE'
  - Het Nieuwe Filmers Filmfestival
  - Het project 'Skybox en Interventie'
  - Het project 'Een druiluik'
  - Het project "VHD danst'
  - Het project 'CHAIR_JUMP-CHUTE'
  - Het project "The Monochrome"
  - Het project "Vreemd Licht"
   
 • Miek van Dongen met het project Afwezige Aanwezigheid in de
  Grote Kerk vanaf 19 september 2017.

 • De Movienight Vinkel die op 1 juli 2017
  plaats vindt.  De harmonie speelt
  samen met het projectkoor ProKo een
  veelzijdig programma met videobeelden.

 • Van 30 juni t/m 2 juli 2017 in de binnenstad:
  Het Geluksweekend.

 • Stg Studio Gebroed
  voert het project
   IkBenBosch uit.
  Hierin worden gewone
  Bosschenaren gefotografeerd
  en geinterviewd.

 • USKO voert op 8 januari 2017
  de Johannes Passion van Bach
  uit in de Grote Kerk.

 • Kunsthal Boschveld: Ton Frenken Tentoonstelling vanaf 26 juni 2016.

 • Wave of Tomorrow - Rezone: project op het  snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media.

 • SteC (Lisetteh): teken-event Big Draw,  om zoveel mogelijk mensen aan het tekenen te krijgen. Dit jaar als een soort teken-kettingbrief van
  kunstenaars uit alle disciplines. Expositie in het Kruithuis.  

 • Muziek op de Dieze: 25 juni 2016 in Engelen door Engelaren, muziek zang en dans aan de Diezekade.

 • Lucas De Man presenteert samen  met Pascal Leboucq WOLK  (4 aug-4 sept 2016).  Stadsproject WOLK is het laatste project als Bossche stadskunstenaar.

 • Stichting Puloon: jaarlijks  kunstenfestival  ArtiBosch op de Parade en St.Janskerkhof. Jubileumvoorstelling  (40-jarig bestaan) met theater-
  maker Erik Vink  op 4 september 2016.

 • Kunsthal Boschveld: een expositie van Ton Frenken, als hommage voor de organisator van de Bosch-tentoonstelling van 1967.

 • Ver. Vrienden Jeroen Boschtuin expositie in de tuin (achter de Organgerie) van Maarten Fleuren & co Beeldhouwers

 • Stg. Tijdvaarders creëert een Vogel (als verbeelding van Vrijheid) van bamboe voor de Bosch Parade juni 2016.

 • Stg. Bosse Nova i.s.m. diverse ondersteunende lokaleorganisaties: Jongerenproject Theater na de Dam. Uitvoering: 4 & 5 mei 2016.
Aanvraagformulier subsidie kunst & cultuurfonds
Nee Ja
Ik heb de voorwaarden gelezen en verklaar mij hiermee akkoord

Voorwaarden Kunst- & Cultuur subsidie

Doelstelling


Het bevorderen van het culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst- of cultureel gebied. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan het (beter) organiseren en realiseren van het project. 

Voor wie?


Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de regio Den Bosch, hoofdzakelijk of geheel bestaande uit vrijwilligers. Er moet wel een organisatie zijn, individuele personen vallen buiten de doelgroep. 

Waarvoor is de subsidie bestemd?


De subsidie is bestemd voor het realiseren van een kleinschalig kunst- of cultureel project of manifestatie, dus niet voor de reguliere exploitatie. Doorgaans is de begroting niet hoger dan € 25.000. De bijdrage is éénmalig, daarom geen regelmatig terugkerende bijdrage aan dezelfde organisatie of hetzelfde project.
Denk aan een presentatie, uitvoering, tentoonstelling, demonstratie, culturele bijeenkomst enzovoort in de openbare ruimte. Alle disciplines zijn mogelijk: debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

 

 

Hoe vraag je de subsidie aan?


Aanvragen geven een beschrijving van het project, een begroting en een motivering wat de bijdrage is aan het Bossche culturele klimaat. Eventuele netwerkmogelijkheden voor Hermes(-leden) worden op prijs gesteld. Aanvragen voor het kunst-en cultuurfonds worden een keer per kwartaal in behandeling genomen. Tevens dient de aanvraag minimaal drie maanden voor de uitvoeringsdatum te worden ingediend. 

Uiterste datum waarop de aanvraag binnen moet zijn:  
1 september 
1 december
1 maart
1 juni 

Voorwaarden


Vermelding van de bijdrage van Hermes door plaatsing van het logo op de publiciteitsuitingen. Een verslag van het evenement met foto’s en publiciteitsuitingen, alsmede het recht voor Hermes om deze te gebruiken voor een publicatie. 

Wie bepaalt de honorering?


De kunst en cultuurcommissie van Hermes beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het bestuur. Het Hermes bestuur neemt het formele besluit.